zpět >

Mgr. Jana Radilová

Příjmení: Radilová
Jméno: Jana
Titul: Mgr.

Pracovní titul: právník senior
Místo: Praha, Pardubice, Hradec Králové
E-mail: janar@madur.cz
Tel.: +420 284 680 930Jana Radilová vystudovala Právnickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze (r. 2001).

Po kratší pracovní zkušenosti na Ministerstvu práce a sociálních věci pracuje od roku 2002
v advokacii, praxi získávala v několika českých pražských advokátních kancelářích na pozici advokátního koncipienta.

V letech 2006 až 2008 poskytovala právní konzultace na telefonické Lince právní pomoci Nadace Naše dítě.

V roce 2006 složila advokátní zkoušku na České advokátní komoře a následně působila
jako samostatná advokátka.

Od roku 2009 pracuje v advokátní kanceláři Ružič & partneři jako právník senior.

Vzhledem ke svému bydlišti poskytuje právní služby jménem advokátní kanceláře Ružič & partneři i v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

Jana Radilová se věnuje kromě občanského a obchodního práva právu pracovnímu, nesporným rozvodům, problematice oddlužení, veřejným zakázkám, tvorbě smluv "na míru". Jana Radilová se rovněž zabývá nemovitostním právem, spotřebitelskými soutěžemi, reklamním právem, licenčními smlouvami autorskoprávního charakteru, právní ochranou osobních údajů.

Jana Radilová též jménem advokátní kanceláře publikačně přispívá do titulů vydávaných Nakladatelstvím FORUM s.r.o.

Jana Radilová hovoří česky a anglicky.
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Ružič & Partners

Kubišova 919/19, 182 00 Praha 8 CZ

Tel.: +420 603 852 063
E-mail: advokati@madur.cz