POHLEDÁVKY

1. Posouzení případu

Přednostně před započetím jakéhokoli vymáhání Vám nabízíme kontrolu Vašeho případu, kdy zjistíme dostupné informace ohledně dlužníka, vymahatelnosti pohledávky, možnosti jejího prodeje a navrhneme Vám další postup.

2. Správa pohledávek před splatností

Nabízíme Vám komplexní služby spočívající v upomínání Vašich partnerů, dohlížení na včasné placení faktur, kontrolu plateb dle splátkových kalendářů, čímž lze zabránit vzniku nedobytných pohledávek. Vypracujeme pro Vás individuální plán postupu.

3. Vymáhání pohledávek

Nabízíme Vám vymáhání pohledávek po splatnosti, jejichž dlužníci nejsou v insolvenci, kdy jsme schopni ji vymoci převážně v mimosoudním řízení, a to v prvních měsících od předání věci k vymáhání, resp. v této lhůtě se snažíme s dlužníkem sjednat splátkový kalendář. Po uplynutí této lhůty podáváme návrh soudu k zahájení soudního vymáhání. Lhůtu nastavujeme individuálně po dohodě s klientem. O stavu vymáhání pravidelně klienta informujeme prostřednictvím zasílaných tabulek s popsanými kroky, které jsme již uskutečnili, nebo telefonicky.

4. Komplexní správa pohledávek

Nabízíme Vám služby v oblasti veškerých Vašich pohledávek, před splatností nebo po ní.

5. Insolvence

Pravidelně sledujeme, zda se dlužník nedostal do insolvence a pokud tato situace nastane, bezodkladně Vás informujeme a navrhneme další postup. Nabízíme Vám zastoupení jako insolvenčního věřitele, jakož i vyhotovení insolvenčního návrhu k prokázání úpadku dlužníka.

6. Odměna

Odměna je sjednávána dohodou. Nevylučujeme možnost odměny formou % z vymožené částky, poté, co je dluh uhrazen dlužníkem. V případě soudního vymáhání je odměna advokáta také hrazena dlužníkem. Vždy se snažíme, aby náklady spojené s vymáháním šly jen k tíži dlužníka.
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Ružič & Partners

Kubišova 919/19, 182 00 Praha 8 CZ

Tel.: +420 603 852 063
E-mail: advokati@madur.cz