O NÁS

Advokátní kancelář Ružič & partneři

Advokátní kancelář Ružič & partneři působí v České republice od roku 1999. Je českou advokátní kanceláří zaměřenou mimo jiné na obchodní, občanské a správní právo. V kanceláři působí právníci se zkušenostmi ze zahraničních advokátních kanceláří. Zkušenosti
s poskytováním právních služeb zahraničním klientům a s mezinárodními transakcemi umožňují splňovat mezinárodní standardy a očekávání klientů. Menší tým a hluboká znalost lokálního prostředí zase přinášejí individuální přístup ke klientovi a flexibilní řešení jeho záležitosti. Naším cílem je poskytovat kvalitní právní služby na mezinárodní úrovni za přiměřené ceny.

Právníci advokátní kanceláře Ružič & partneři vykonávají advokacii již řadu let a jsou skutečnými profesionály ve všech hlavních oblastech právní praxe. Naši právníci jsou dokonale obeznámeni s nejnovější českou, slovenskou a středoevropskou právní a obchodní praxí. Tato široká škála dovedností nám pomáhá nacházet inovativní, praktická a na míru šitá řešení
pro obchodní problémy a potřeby našich klientů.

Kromě generálního právního poradenství spočívajícího v zastupování klientů před soudy
a správními orgány v nejrůznějších druzích řízení, sepisování smluv, poskytování právního poradenství v oblasti práva nemovitostí (převodů nemovitostí a jejich nájmu) a korporátního práva včetně přeměn obchodních společností poskytují naši právníci právní služby
ve specializovaných oborech práva, jako jsou různé podobory práva správního (právo stavební, problematika pozemních komunikací, zastupování před správními soudy), práva veřejných zakázek, zdravotnického práva, obnovitelných zdrojů energie, rodinného a pracovního práva, práva duševního vlastnictví, insolvenčního řízení (včetně oddlužení), zastupování v rozhodčím řízení a další.

Poskytování právních služeb včetně vytváření písemností v angličtině, němčině, ruštině
a slovenštině je samozřejmostí.

Advokátní kancelář Ružič & partneři dle potřeb klienta při řešení jednotlivých klientských projektů úzce spolupracuje se společnostmi zabývajícími se daňovým, ekonomickým
a projektovým poradenstvím, účetnictvím a auditem. Profesionální přístup a multioborové znalosti sdílené s našimi partnery zaručují našim klientům optimální řešení.

Našim hlavním cílem i mottem je vytvářet přidanou hodnotu službám a produktům našich klientů.
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Ružič & Partners

Kubišova 919/19, 182 00 Praha 8 CZ

Tel.: +420 603 852 063
E-mail: advokati@madur.cz