FORMY PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ

Všeobecné právní poradenství

Generální právní poradenství naší advokátní kanceláře spočívá v zastupování klientů před soudy a správními orgány v nejrůznějších druzích řízení, sepisování smluv, poskytování právního poradenství v oblasti práva nemovitostí (převodů nemovitostí a jejich nájmu)
a korporátního práva včetně přeměn obchodních společností.

Specializované právní poradenství

Mimo všeobecného právního poradenství poskytují naši právníci právní služby
ve specializovaných oborech práva, jako jsou např:
  • různé podobory práva správního (právo stavební, problematika pozemních komunikací, zastupování před správními soudy)
  • právo veřejných zakázek
  • zdravotnické právo
  • obnovitelné zdroje energie
  • rodinné a pracovní právo
  • právo duševního vlastnictví
  • insolvenčního řízení (včetně oddlužení)
  • zastupování v rozhodčím řízení
  • trestní řízení (obhajoba ve všech fázích trestního řízení, trestní oznámení a zastupování poškozených, odborná stanoviska).

Jazykové portfolio

Právní služby poskytujeme v češtině, angličtině, němčině, ruštině a slovenštině.
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Ružič & Partners

Kubišova 919/19, 182 00 Praha 8 CZ

Tel.: +420 603 852 063
E-mail: advokati@madur.cz